Amendement van het Lid Schouten C.S. 10 november 2015

Op 10 november 2015 hebben de Kamerleden Schouten (CU), Grashof (Groenlinks) en Van Weyenberg (D66) een aanzienlijke wijziging voorgesteld voor de Regeling Verlaagd Tarief. Op dit moment krijgen deelnemers in een opwek-coöperatie een belastingvermindering van € 0,075 per opgewekte kWh. In dit amendement wordt voorgesteld deze belastingvermindering te verhogen tot nihil voor de eerste schijf van elektriciteit. Hierdoor betalen de deelnemers– net als zonnepanelen eigenaren op het eigen dak – in eerste schijf tot 10.000 kWh geen energiebelasting voor zover zij deelnemen in een opwek coöperatie. Het grootste voordeel is naar mijn mening dat hierdoor zonne-energie wordt voor iedereen haalbaar en ook betaalbaar. De kosten van de deelname kan door de verhoging van energiebelastingkorting worden verlaagd, waardoor ook mensen met een kleinere beurs kunnen deelnemen in een opwek coöperatie. Daarnaast zijn de voordelen van bijvoorbeeld zonne-energie niet bedeeld aan mensen die toevallig het dak richt zuiden hebben staan.

In de tweede plaats wordt voorgesteld de ‘postcoderoos’ flexibeler in te richten. Op dit moment wordt de belastingkorting slechts verstrekt aan de leden van de coöperatie die wonen in de postcodegebied van de product-installatie. Dit postcodegebied bestaat uit de viercijferige postcode van de productie installatie zelf en de aangrenzende viercijferige postcodes. De productie-installatie staat hierdoor altijd in het midden van het postcodegebied. In het amendement wordt voorgesteld om dit postcodegebied flexibeler te bepalen, in die zin dat de productie-installatie ook aan de rand van een postcodegebied kan liggen. Het voordeel is dat het postcodegebied kan worden gekozen met de meeste aansluitingen en/of belangstellenden.

De budgettaire derving wordt geschat op € 1,6 miljoen per jaar voor de komende vijf jaar. Deze derving moet worden gecompenseerd door een structurele verhoging van de eerste belastingschijf op elektriciteit van € 0,0058 per kWh. Door dit amendement kunnen eigenlijke alle kleinverbruikers lokaal en de duurzame energie opwekken. Of door middel van de salderingsregeling of door middel van de Regeling Verlaagd Tarief.

Terug naar het overzicht