Regeling Verlaagd Tarief geldt niet voor ODE; fair?

Onze energienota bestaat uit de volgende elementen:
a) het leveringstarief van de energieleverancier
b) het energiebelasting
c) Opslag duurzame energie (ODE)
d) BTW
e) Netwerkkosten

De Regeling Verlaagd geeft op dit moment een korting van € 0,075 per kWh op onderdeel b, de energiebelasting. Inmiddels is mij meerdere malen de vraag gesteld of deze korting ook geldt voor onderdeel c van onze energienota, de Opslag Duurzame Energie (ODE).
De ODE is vanaf 1 januari 2013 ingevoerd en is geregeld in de Wet opslag duurzame energie. Het huidige tarief bedraagt tot 10.000 kWh € 0,0036 per kWh. Materiaal is het tarief niet aanzienlijk, maar ten opzicht van 2014 is het tarief met meer dan 50% gestegen.

De ODE wordt naast de energiebelasting geheven op aardgas en elektriciteit. Bijna alle bepalingen van de energiebelasting zijn ook van toepassing op de heffing van ODE. Echter is in artikel 1 lid 3 sub a Wet opslag duurzame energie expliciet bepaald dat de Regeling Verlaagd Tarief niet van toepassing is voor de ODE.

Deelnemers in de coöperatie – waar lokaal en duurzaam energie wordt opgewekt – draagt hierdoor dus dubbel bij aan de verduurzaming van onze energievoorziening. Enerzijds dragen deelnemers bij aan lokaal en duurzame energie via de coöperatie en anderzijds dragen zij via de ODE bij aan de subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Is eenmaal bijdragen aan duurzame energie niet voldoende?

Terug naar het overzicht