Op deze pagina treft u de kamerstukken aan die relevant zijn voor de Regeling Verlaagd Tarief. Voor het leesgemak zijn alleen de pagina’s die relevant zijn voor de Regeling verlaagd Tarief uit de kamerstukken gehaald.

In deze kamerstukken kunt u zelf lezen:

  • Hoe de regeling tot stand is gekomen;
  • Welke kamer vragen door de politieke partijen zijn gesteld;
  • De antwoorden op de kamer vragen van de Staatssecretaris van Financiën.