Deze website is samengesteld door ECoop, een bureau voor de ondersteuning van burgers, bedrijven en overheden die de energietransitie willen versnellen. In de visie van ECoop is de coöperatieve energietransitie zo wezenlijk dat we onze naam en onze missie eraan ontleend hebben. We adviseren en ondersteunen, met raad en daad, bij het opzetten van Lokale Energie Coöperaties. Wilt u meer informatie over het starten van een eigen energie coöperatie? Of meer informatie over het stappenplan en de projectrealisatie van een opwekproject met toepassing van de PostCodeRoos Regeling? Neem dan contact met ons op!

Rol Energie Coöperaties in de energietransitie

Lokale Energie Coöperaties leveren in toenemende mate een bijdrage aan de energietransitie en aan verschuivingen op de energiemarkt. Consumenten nemen het heft in handen voor de duurzaamheid en goedkopere energie.

De start van lokale Energie Coöperaties vertoont interessante overeenkomsten met de opkomst van internet. Met de steeds verdere verbreiding van het internet kwam een democratisering van publieke communicatie en informatie. Kern van deze ontwikkeling is een verandering van een centraal hiërarchisch systeem van top down massa communicatie, naar een decentraal interactief systeem dat ook bottom-up en peer to peer communicatie mogelijk gemaakt heeft. Dit heeft enorme invloed gehad op de beschikbaarheid van informatie en kennis. Individuen kunnen nu beschikken over dezelfde communicatiemiddelen als eerder alleen de gevestigde orde en hetzelfde geldt voor de toegang tot informatie en kennis.

Dat dit grote gevolgen heeft gehad voor mensen en bedrijven is duidelijk. Elke organisatie in elke branche heeft te maken met de effecten van deze ontwikkelingen. Businessmodellen, productontwikkeling, dienstverleningsconcepten, de marketing en distributie zijn hierdoor enorm veranderd.

Dit geldt ook voor de energiebranche en zeker nu ook omdat technische ontwikkelingen en de scheiding van handel en transport (netbeheer) maken dat het lokaal opwekken van energie nu binnen bereik gekomen is van (nieuwe) organisaties en particulieren. Consumenten worden prosumers omdat zij naast afnemers ook producent zijn om zo naast (mogelijke) financiële voordelen en de zeggenschap over hun energievoorziening ook de energietransitie een boost te kunnen geven. Decentralisering en democratisering van energie afname en productie krijgen zo vorm.

Steeds meer burgers verenigen zich in Energie Coöperaties die inmiddels ook een belangrijk onderdeel van de Nederlandse duurzaamheidsambities vormen. Deze coöperaties worden bestuurd door mensen uit de lokale gemeenschap die vanuit de “bottom-up gedachte” werken en bijdragen aan het creëren van bewustwording en draagvlak bij de lokale bevolking. Dit wordt gerealiseerd met thema’s als energieverbruik (duurzame inkoop), energiebesparing en duurzame energieopwekking. Deze coöperaties zijn naast burgerinitiatieven ook ondernemingen, die zeker wanneer zij investeren in een opwekproject, goed gerund moeten worden. Bij het realiseren van een opwek project komt namelijk het nodige kijken en binnen lokale burgerinitiatieven is niet altijd voldoende kennis of ondernemerservaring voorhanden.

Veel Provincies en gemeenten hebben ondersteuningsprogramma’s of startsubsidies voor lokale initiatieven in het leven geroepen zodat zij bij de start van bijvoorbeeld een PostCodeRoos project professionele ondersteuning kunnen inhuren.