De installatie wordt geplaatst op privéterrein van de locatie-eigenaar. Wanneer iemand een installatie of een deel daarvan steelt, maakt de coöperatie aanspraak op de verzekering die hiervoor is afgesloten. Het kan ook voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen handelen. De coöperatie sluit ook hiervoor verzekeringen af, die aangesproken worden wanneer er schade ontstaat.

Voor uw deelname in een PostCodeRoos project koopt u een aantal zonnepanelen in de vorm van zonparticipaties of zoncertificaten. Hoe dit genoemd wordt is afhankelijk van de coöperatie waaraan u deelneemt. Iedere participatie vertegenwoordigt een korting op de energiebelasting ter hoogte van het aantal kWh dat jaarlijks met één zonnepaneel wordt opgewekt. Wanneer u bijvoorbeeld drie zonparticipaties koopt, dan wekt u met drie zonnepanelen duurzame energie op en ontvangt u hiervoor een energiebelastingkorting.

In de regeling wordt dit niet als voorwaarde gesteld om deel te nemen aan een PostCodeRoos project. Het is dus geen verplichting om over te stappen naar een andere energieleverancier. Dit kan echter per project verschillen. Een coöperatie kan er zelf voor kiezen om deze voorwaarde voor haar project toe te voegen.

De door de installatie opgewekte energie wordt verkocht aan een energiebedrijf. De coöperatie kan afspraken maken met dit energiebedrijf om de korting automatisch te verrekenen wanneer een deelnemer ook stroom en gas afneemt bij dit energiebedrijf. Als deelnemer kunt u er dan voor kiezen om over te stappen en stroom en gas af te nemen bij ditzelfde energiebedrijf.

Als u verhuist en uw nieuwe adres binnen het postcodegebied van het project valt, dan kunt u uw zonparticipaties gewoon meenemen. Wanneer u verhuist naar een adres buiten het postcodegebied, dan kunt u de zonparticipaties niet meenemen. U kunt dan de zonparticipaties verkopen aan de nieuwe bewoners van uw woning of de zonparticipaties overdragen aan een andere geïnteresseerde die binnen het postcodegebied woont. Wanneer niemand uw participaties over kan nemen dan kan de Coöperatie de zonparticipaties overnemen tegen de dan geldende waarde van de participaties.

Wanneer u deelneemt aan een PostCodeRoos project en overlijd dan gaan uw participaties over op uw nabestaanden. Uw nabestaande beslissen vervolgens wat er met de participaties gebeurt. Ze kunnen ervoor kiezen om de participaties over te schrijven op hun eigen adres wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden of de coöperatie kan de zonparticipaties overnemen tegen de dan geldende waarde van de participaties.

Ja, dit kan. Voor huurders is het juist interessant om deel te nemen, aangezien zelf installeren van zonnepanelen op een huurhuis mogelijk niet wordt toegestaan. Als huurder kunt u deelnemen mits de huur van uw woning exclusief energiekosten is. U moet als huurder dus zelf de energierekening betalen.

Opzeggen van het lidmaatschap kan. U moet er in dat geval echter rekening mee houden dat sommige coöperaties alleen in bijzondere gevallen uw participaties inneemt en de actuele waarde van uw participaties uitkeert. Onder bijzondere gevallen wordt verstaan overlijden en een verhuizing buiten het postcoderoosgebied waarbij er geen mogelijkheden zijn de participaties zelf over te dragen aan derden. Het is dus wel mogelijk uw participaties zelf over te dragen aan andere geïnteresseerden of over te dragen aan een bestaand lid van de coöperatie.

Er wordt bij de notaris een recht van opstal met de locatie eigenaar aangegaan voor een periode van 15 jaar. In een opstalovereenkomst worden verschillende afspraken vastgelegd. In Nederland breekt koop geen huur, waardoor de nieuwe eigenaar de opwek installatie zal moeten respecteren.

Ja, er zitten risico’s verbonden aan deelname in een PostCodeRoos project. Dit zijn dezelfde risico’s als bij het plaatsen van een zonnepanelen installatie op je eigen woning. Namelijk het aantal uren dat de zon jaarlijks gaat schijnen, de hoogte van de elektriciteitsprijs die de energieleverancier betaald voor de opgewekte kWh’s en de hoogte van het energiebelastingtarief welke jaarlijks wordt vastgesteld door de overheid.

In artikel 59a lid 2 onderdeel e van de PostCodeRoos Regeling staat de voorwaarde dat de rijksoverheid geen andere financiële tegemoetkoming of subsidie verstrekt voor de productie-installatie of opwekking van elektriciteit. Met deze voorwaarde wordt voorkomen dat er een stapeling ontstaat van subsidies vanuit de rijksoverheid. De EDS is een subsidie van de rijksoverheid en kan daarom niet worden gecombineerd met de PostCodeRoos Regeling. Een financiële tegemoetkoming van een provincie of een gemeente zijn wel toegestaan en kan wel worden gecombineerd met de Postcoderoosregeling.

De beschikking voor de aanwijzing PostCodeRoos Regeling van de Belastingdienst dient te worden aangevraagd door een coöperatie die juridisch en financieel eigenaar is van de opwek installatie. Wanneer je initiatiefnemers een opwekproject willen realiseren met toepassing van de PostCodeRoos Regeling dan dient er een coöperatie te worden opgericht.

De Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de Postcoderoosregeling, bestaat niet langer. De regeling is vanaf 1 april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Sinds 1 april kan er aanspraak worden gemaakt op de 92 miljoen euro die dit jaar in de SCE-pot zit. Meer weten over de nieuwe SCE-regeling? Benieuwd of deze regeling ook voor u interessant kan zijn? Interesse in een collectief zonnedak? Neem vooral contact met ons op of lees er meer over.

 

 

Hoeveel deelnemers er mee doen aan een PostCodeRoos project is afhankelijk van het aantal zonparticipaties er worden uitgegeven. Stel er worden 200 zonnepanelen geplaatst. Dan worden er ook 200 zonparticipaties uitgegeven welke deelnemers kunnen aanschaffen. De grens voor deelname is 10.000 kWh, dit zijn omgerekend ongeveer 40 zonnepanelen. Bij een installatie van 200 zonnepanelen moeten dan minimaal 5 deelnemers voor 40 zonparticipaties deelnemen om alle zonnepanelen te verkopen. Maar er kunnen natuurlijk ook 200 deelnemers meedoen die elk 1 zonparticipatie aanschaffen.

De Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de Postcoderoosregeling, bestaat niet langer. De regeling is vanaf 1 april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Sinds 1 april kan er aanspraak worden gemaakt op de 92 miljoen euro die dit jaar in de SCE-pot zit. Meer weten over de nieuwe SCE-regeling? Benieuwd of deze regeling ook voor u interessant kan zijn? Interesse in een collectief zonnedak? Neem vooral contact met ons op of lees er meer over.