Is het verplicht een nieuwe coöperatie op te richten?

De beschikking voor de aanwijzing PostCodeRoos Regeling van de Belastingdienst dient te worden aangevraagd door een coöperatie die juridisch en financieel eigenaar is van de opwek installatie. Wanneer je initiatiefnemers een opwekproject willen realiseren met toepassing van de PostCodeRoos Regeling dan dient er een coöperatie te worden opgericht.