Kan de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) worden gecombineerd met de Postcoderoosregeling?

In artikel 59a lid 2 onderdeel e van de PostCodeRoos Regeling staat de voorwaarde dat de rijksoverheid geen andere financiële tegemoetkoming of subsidie verstrekt voor de productie-installatie of opwekking van elektriciteit. Met deze voorwaarde wordt voorkomen dat er een stapeling ontstaat van subsidies vanuit de rijksoverheid. De EDS is een subsidie van de rijksoverheid en kan daarom niet worden gecombineerd met de PostCodeRoos Regeling. Een financiële tegemoetkoming van een provincie of een gemeente zijn wel toegestaan en kan wel worden gecombineerd met de Postcoderoosregeling.