Kan ik mijn lidmaatschap gedurende de looptijd van het project beëindigen?

Opzeggen van het lidmaatschap kan. U moet er in dat geval echter rekening mee houden dat sommige coöperaties alleen in bijzondere gevallen uw participaties inneemt en de actuele waarde van uw participaties uitkeert. Onder bijzondere gevallen wordt verstaan overlijden en een verhuizing buiten het postcoderoosgebied waarbij er geen mogelijkheden zijn de participaties zelf over te dragen aan derden. Het is dus wel mogelijk uw participaties zelf over te dragen aan andere geïnteresseerden of over te dragen aan een bestaand lid van de coöperatie.