Koop ik nou een zonnepaneel, een zoncertificaat of een zonparticipatie?

Voor uw deelname in een PostCodeRoos project koopt u een aantal zonnepanelen in de vorm van zonparticipaties of zoncertificaten. Hoe dit genoemd wordt is afhankelijk van de coöperatie waaraan u deelneemt. Iedere participatie vertegenwoordigt een korting op de energiebelasting ter hoogte van het aantal kWh dat jaarlijks met één zonnepaneel wordt opgewekt. Wanneer u bijvoorbeeld drie zonparticipaties koopt, dan wekt u met drie zonnepanelen duurzame energie op en ontvangt u hiervoor een energiebelastingkorting.