Moet ik overstappen naar een andere energieleverancier als ik deelneem in een project?

In de regeling wordt dit niet als voorwaarde gesteld om deel te nemen aan een PostCodeRoos project. Het is dus geen verplichting om over te stappen naar een andere energieleverancier. Dit kan echter per project verschillen. Een coöperatie kan er zelf voor kiezen om deze voorwaarde voor haar project toe te voegen.

De door de installatie opgewekte energie wordt verkocht aan een energiebedrijf. De coöperatie kan afspraken maken met dit energiebedrijf om de korting automatisch te verrekenen wanneer een deelnemer ook stroom en gas afneemt bij dit energiebedrijf. Als deelnemer kunt u er dan voor kiezen om over te stappen en stroom en gas af te nemen bij ditzelfde energiebedrijf.