Wat gebeurt er met mijn deelname wanneer ik kom te overlijden?

Wanneer u deelneemt aan een PostCodeRoos project en overlijd dan gaan uw participaties over op uw nabestaanden. Uw nabestaande beslissen vervolgens wat er met de participaties gebeurt. Ze kunnen ervoor kiezen om de participaties over te schrijven op hun eigen adres wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden of de coöperatie kan de zonparticipaties overnemen tegen de dan geldende waarde van de participaties.