De Bildtse Energie Coöperatie U.A.

Bildtse Stroom is een vrijwilligersinitiatief zonder winstoogmerk en is opgericht op 1 november 2014. Bildtse Stroom is de merknaam van De Bildtse Energie Coöperatie. De vrijwilligers van Bildtse Stroom werken gezamenlijk aan onderstaande doelen:

  • Duurzame energie lokaal opwekken
  • Lager energie verbruik & lagere energiekosten
  • Energiegelden in onze eigen regio houden

Project in het kort

Energy-type Zonne-energie
Aantal zonnepanelen 1400 (7 x 200)
Jaarlijks op te wekken +/- 340.000 kWh
Locaties Ieder dorp haar eigen zonnedak
Looptijd project 15 jaar
Kosten per zonnepaneel € 99,-
Opbrengst per paneel 245 kWh per jaar
Verwachte jaarlijkse korting op de energierekening € 30,-
Jaarlijkse contributie voor rente en aflossing lening FSFE € 17,50
Jaarlijkse voordeel per saldo € 12,50
Terugverdientijd 8 jaar

Wat is 7 Bildtse Zonnedaken voor project?

Gemeente het Bildt telt 7 dorpskernen. Met het project 7 Bildtse Zonnedaken wordt door Bildtse Stroom de start gemaakt om coöperatief lokale en duurzame energie op te wekken. Dit doet Bildtse Stroom door in ieder dorp een installatie van ongeveer 200 zonnepanelen te plaatsen:

  • Sint Annaparochie
  • Sint-Jacobiparochie
  • Minnertsga
  • Oude Bildtzijl
  • Vrouwenparochie
  • Nij Altoenae
  • Oost- & Westhoek

Wat betekent dit voor de deelnemers

Deelnemers uit gemeente het Bildt krijgen de kans om samen met Bildtse Stroom lokale en duurzame energie op te wekken. Door mee te doen profiteren zij de komende 15 jaar van duurzame en lokaal opgewekte energie, en van een lagere energierekening.  Deelnemers kopen één of meerdere zonnepanelen in het project voor €99,- in de vorm van zonnecertificaten. In ruil voor hun deelname ontvangen zij jaarlijks, de komende 15 jaar, per saldo een energiebelastingkorting van €12,50 op hun energierekening. Dit geldt voor ieder aangekocht zonnecertificaat.

Rekenvoorbeeld

Stel u verbruikt jaarlijks zo’n 3.000 kWh aan elektriciteit en u doet mee met 10 zoncertificaten.Stel u verbruikt jaarlijks zo’n 3.000 kWh aan elektriciteit en u doet mee met 10 zoncertificaten.

Verbruik 3.000 kWh
Opbrengst per paneel 245 kWh
Aantal panelen 10
Kosten per paneel € 99,-
Totale inleg (10x € 99,-) € 990,-

Prognose

Verwachte korting per certificaat per jaar € 30,-
Contributie per paneel per jaar € 17,50
Verwachte korting per saldo per paneel € 12,50
Verwachte korting per saldo totaal per jaar € 125,-
Verwachte korting over 15 jaar € 1.875,-

Na 15 jaar heeft u dus naar verwachting €1.875,- korting ontvangen op uw energierekening met een inleg van €990,-.